Historie

2022

Program


Čtvrtek 27. 10.

19:00 Krajina ve stínu

Pátek 28. 10.
19:30 Buko

Sobota 29. 10.
10:00 Štěstí
14:00​ Venkovský učitel
17:00​ ​​Pink Floyd: The Wall
20:00​ Strachy v nás
22:00​ Sojová Milada
23:30 Dj Innerscope

Neděle 30. 10.
10:00 Čtyři slunce
14:00 ​Divoké včely
17:00 ​​Erupce lásky

2021

Program

Středa 13. 10.
17:00 Rambo: Do pekla a zpět
19:00 Žert

Čtvrtek 14. 10.
18:00 Obchod pro sebevrahy
19:45 Krátký film o zabíjení

Pátek 15. 10.
14:30 Valerie a týden divů
17:00 DOKUMENTY KRYŠTOFA KIESLOWSKÉHO
19:00 Buď připraven ( + živá hudba)
20:30 Osobní život díry
22:00 Něco Něco
23:30 Dj Spinal

Pátek 15. 10.
14:30 Valerie a týden divů
17:00 DOKUMENTY KRYŠTOFA KIESLOWSKÉHO
19:00 Buď připraven ( + živá hudba)
20:30 Osobní život díry
22:00 Něco Něco
23:30 Dj Spinal

Sobota 16. 10.
09:30 O slavnosti a hostech
10:00 POHÁDKY BOLKA A LOLKA I
11:00 ANIMAČNÍ DÍLNY S NATÁLIÍ MATĚJKOVOU
11:30 Náhoda
14:00 Drazí soudruzi (Předpremiéra)
16:00 Milan Kundera: od žertu k bezvýznamnosti (Předpremiéra)
18.30 25 let neviny
21:30 HM...
23:00 Dj Juan Agua

Neděle 17. 10.
10:00 POHÁDKY BOLKA A LOLKA II
10:30 V proudech
11:00 ANIMAČNÍ DÍLNY S NATÁLIÍ MATĚJKOVOU
13.00 Dvojí život Veroniky
15:00 Barevný sen
17.30 Pulp Fiction - Historky z podsvětí
20.00 Země medu

2018

Filmový ráj: Tradice, současnost a budoucnost regionu

Fokus Fest 2018 je uspořádán v rámci projektu Filmový ráj: Tradice, současnost a budoucnost regionu a je finančně podpořen z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. V rámci projektu se uspořádaly dva festivaly: 21. Mezinárodní filmový festival ZOOM – sblížení v Jelení Góře a 5. ročník festivalu Fokus Fest v Semilech. Projekt tak zahrnoval mezinárodní filmové soutěže, v nichž byly zastoupeny polské a české filmy, které uváděli jejich tvůrci. Do těchto soutěží se hlásili amatérští a nezávislí tvůrci a studenti filmových škol z České republiky a Polska se svými hranými, videoartovými a dokumentárními filmy. Festivalová soutěž probíhala v rámci festivalu ZOOM – sblížení. Vybrané snímky se následně promítaly i v Česku – v Turnově a Semilech. Oba festivaly spolupracovaly na své dramaturgii. V Polsku byly uvedeny jak polské, tak české filmy, stejně tomu bylo v Česku. Uskutečnila se setkání s významnými osobnostmi filmového světa.

V rámci festivalu ZOOM proběhla diskuze o tom, jak propagovat oba příhraniční regiony ve filmovém průmyslu. Své zkušenosti předávaly filmové kanceláře z polských regionu, Českou republiku zastupovala Pavlína Sacherová z filmové kanceláře v Liberci. Diskuzní panel Investice do filmu jako propagace regionu byl tlumočen do češtiny a účastnili se ho i čeští žurnalisté, například Alexander Tomský. V rámci obou festivalů byly následně promítány filmy, které vznikly v pohraničí. Součástí promítání byl i blok archivních filmů, který tvořily historické snímky z českých sbírek: Národního filmového archivu a Krátkého filmu Praha, a také polských archivů. Blok doprovázela živá hudba v provedení hudebníků Dolnoslezské filharmonie v Jelení Góře.

Na festivalu Fokus Fest pořádáme filmové dílny pro mladé tvůrce. I oni měli za úkol ve svých filmech tematizovat zajímavé lokality našeho kraje. Filmových dílen se účastnili studenti středních škol z ČR a Polska pod vedením zkušených lektorů, režisérů, kteří sklízí ceny na mezinárodních filmových festivalech. Projekt potrvá do konce října roku 2018. Na všechny aktivity vás srdečně zveme.

Na YouTube kanále můžete shlédnout videa z tohoto festivalu.